Forum mediacyjne "Czy mediacja on - line w sprawach konsumenckich"

W dniu 15 stycznia 2015 r. o godz. 17:00 w Salach Reprezentacyjnych UJ  odbędzie się zorganizowane przez Centrum ARS UJ w spotkanie pt.: Czy mediacja on - line w sprawach konsumenckich.

Spotkanie ma umożliwić wzajemną wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń sędziów, adwokatów, radców prawnych, mediatorów, przedstawicieli organizacji konsumenckich oraz przedsiębiorców, a takze Powiatowego Rzecznika Konsumentów, UOKiK oraz PIH, jak również pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UJ. Mamy nadzieję, że stanie się ono miejscem owocnych dyskusji oraz platformą wymiany dobrych praktyk i pomysłów na wzajemną współpracę w celu rozwoju alternatywnych metod łagodzenia i rozwiązywania konfliktów i sporów  konsumenckich.

Podczas spotkanie wstępne stanowiska przedstawią: Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa– Krowodrzy SSR Katarzyna Gajda - Roszczynialska, dr Piotr Cebula, dyrektor Delegatury UOKiK w Krakowie Waldemar Jurasz,  powiatowy rzecznik konsumentów w Krakowie Jerzy Gramatyka, przedstawiciel Federacji Konsumentów Paweł Czopa

Wszystkich zainteresowanych tematem gorąco zapraszamy!

Data opublikowania: 12.01.2016
Osoba publikująca: Jakub Mączka