Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja w roku akademickim 2018/2019

Rekrutacja na studia podyplomowe „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" w roku akademickim 2018/2019 odbywać się będzie za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK):

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3575/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Wszelkie pytania w sprawie studiów podyplmowych prosimy kierować na adres sekretarza studiów podyplomowych.

Harmonogram rekrutacji

Terminy rejestracji: od 4 czerwca 2018 do 18 września 2018

Termin wpisów na studia: od 22 września 2018 do 27 września 2018

Początek studiów: październik 2018