Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja w roku akademickim 2019/2020

Rekrutacja na studia podyplomowe „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów" w roku akademickim 2019/2020 odbywać się będzie za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK):

https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/studia_id/3575/tryb_ubiegania/s/nr_naboru/1

Wszelkie pytania w sprawie studiów podyplmowych prosimy kierować na adres sekretarza studiów podyplomowych.

Harmonogram rekrutacji

Terminy rejestracji: od 1 lipca 2019 do 24 września 2019

Termin wpisów na studia: od 28 września 2019 do 3 października 2019

Początek studiów: październik 2019