Kadra studiów podyplomowych

 • SSO Agnieszka Rękas - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, autorka broszury „Mediacja w polskim prawie karnym".
 • SSR Rafał Cebula - sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie, członek zarządu Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów IUSTITIA.
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego, członek Rady Konsultacyjnej Centrum ARS.
 • Dr hab. Andrzej Grabowski - adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, delegowana na stanowisko asystenta do Sądu Najwyższego, zatrudniona w Zakładzie Postępowania Cywilnego UJ, członek Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Polski Proces Cywilny, Kierownik Biura Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.
 • Dr Justyna Holocher - pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia.
 • Dr Małgorzata Kałaska - psycholog społeczny, coach i mediatorka, certyfikowany trener komunikacji międzykulturowej. Specjalizuje sie w pracy z konfliktem okołorozwodowym, z rodzinami rekonstruowanymi oraz z konfliktem w edukacji.
 • Dr hab. Mateusz Stępień - adiunkt w Katedrze Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Dr Adam Zienkiewicz - radca prawny, mediator, politolog, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa i Państwa, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, autor monografii „Studium mediacji. Od teorii ku praktyce".
 • Dr Tomasz Cyrol - mediator, adwokat, negocjator, szkoleniowiec w zakresie negocjacji i technik wywierania wpływu.
 • Dr Grzegorz Frączek - mediator, dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach "Facultas Iuridica", były doktorant w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego.
 • Mgr Lidia Gadomska-Mrozowska - Główny Specjalista ds. Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
 • Mgr Robert Kaszczyszyn  - mediator, certyfikowany trener i szkoleniowiec w zakresie mediacji.
 • Dr Karolina Mania – obroniła doktorat w Katedrze Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów.
 • Mgr Błażej Pasiut - mediator, członek Sekcji Psychologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Mgr Rafał Pawlik - absolwent psychologii w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Mgr Tomasz Tarski - mediator, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Katowicach, trener, szkoleniowiec w zakresie prawa pracy, etyki w biznesie oraz polubownych form rozwiązywania sporów.
 • Dr Katarzyna Wojtanowicz - mediator, trener mediacji, pracownik naukowy UPJP2, członek Stowaryszenia Mediatorów Rodzinnych.
 • Mgr Małgorzata Roszkowska - mediator Centrum ARS.
  Mgr Patrycja Trzaska - Żurek - Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód
  Mgr Michał Żurek - Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście - Zachód
 •