Harmonogram zajęć

w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019:

Terminy zjazdów w semestrze zimowym są następujące:

 • 13 - 14 października 2018 roku:13 października 2018 roku (sobota)

10:00 - 11:30  Uroczyste rozpoczęcie studiów (informacje organizacyjne) – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ (Kierownik Studiów Podyplomowych „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”),  wykład inauguracyjny „Konsensualizm w Polsce na zakręcie” – prof. dr hab. Stanisław Waltoś 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Wprowadzenie do terminologii prawniczej i ADR – dr Justyna Holocher

13:15 - 13:45 Przerwa obiadowa

13.45 - 15.15 Wprowadzenie do terminologii prawniczej i ADR – dr Justyna Holocher

15.15 -15:30 Przerwa kawowa  

15.30 - 17.00 Wprowadzenie do terminologii prawniczej i ADR – dr Justyna Holocher  

17.00 – 17.15 Przerwa kawowa  

17:15 – 18:45 Wprowadzenie do terminologii prawniczej i ADR - dr Justyna Holocher


14 października 2018 roku (niedziela)

​10.00 - 11.30 Wprowadzenie do terminologii prawniczej i ADR - dr Justyna Holocher

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Procedura mediacji - mgr Małgorzata Roszkowska

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Procedura mediacji - mgr Małgorzata Roszkowska  

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  

15.30 - 17.00 Alternatywne metody rozwiązywania sporów – geneza i współczesność   - mgr Małgorzata Roszkowska    

17.00 – 17.15 Przerwa kawowa  

17:15 – 18:45 Alternatywne metody rozwiązywania sporów – geneza i współczesność   - mgr Małgorzata Roszkowska  


27 - 28 października 2018 roku


27 października 2018 roku (sobota)

10.00 - 11.30 Role, kompetencje i etyka mediatora - dr Małogrzata Kożuch 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Role, kompetencje i etyka mediatora - dr Małogrzata Kożuch 

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Role, kompetencje i etyka mediatora - dr Małogrzata Kożuch 

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  

15.30 - 17.00 Role, kompetencje i etyka mediatora - dr Małogrzata Kożuch 
 

28 października 2018 roku (niedziela)

10.00 - 11.30 Psychologia rodziny - dr Katarzyna Wojtanowicz

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Psychologia rodziny - dr Katarzyna Wojtanowicz

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Psychologia rodziny - dr Katarzyna Wojtanowicz

24 - 25 listopada 2018 roku


24 listopada 2018 roku (sobota)

10.00 - 11.30 Komunikacja międzykulturowa w mediacji - dr hab. Mateusz Stępień

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Komunikacja międzykulturowa w mediacji - dr hab. Mateusz Stępień

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Komunikacja międzykulturowa w mediacji - dr hab. Mateusz Stępień

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  

15.30 - 17.00 Komunikacja międzykulturowa w mediacji - dr hab. Mateusz Stępień

 

25 listopada 2018 roku (niedziela)

10.00 - 11.30 Praktyczne aspekty współpracy negocjatora i mediatora z policją oraz prokuraturą - prok. Patrycja Trzaska – Żurek, prok. Michał Żurek 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Praktyczne aspekty współpracy negocjatora i mediatora z policją oraz prokuraturą - prok. Patrycja Trzaska – Żurek, prok. Michał Żurek 

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Praktyczne aspekty współpracy negocjatora i mediatora z policją oraz prokuraturą - prok. Patrycja Trzaska – Żurek, prok. Michał Żurek 


 

8 - 9 grudnia  2018 roku


8 grudnia 2018 roku (sobota)

10.00 - 11.30 Arbitraż - prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Arbitraż - prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Mediacja w sprawach nieletnich - mgr Patrycja Balcer

15:15 - 15:30 Przerwa kawowa  

15.30 - 17.00 Mediacja w sprawach nieletnich - mgr Patrycja Balcer

17.00 - 17.15 Przerwa kawowa

17.15-18.45 Mediacja w sprawach nieletnich - mgr Patrycja Balcer

 

9 grudnia 2018 roku (niedziela)

10.00 - 11.30 dr Grzegorz Suliński - Arbitraż 

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 dr Grzegorz Suliński - Arbitraż

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Modele argumentacji w ADR - dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ

15.15 - 15.30 Przerwa kawowa

15.30 - 17.00 Modele argumentacji w ADR - dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ

 


12 - 13 stycznia 2019 roku:


26 stycznia 2019 roku (sobota)

​10.00 - 11.30 Cele i zasady mediacji - dr Adam Zienkiewicz

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Cele i zasady mediacji - dr Adam Zienkiewicz

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Procedury polubowne w prawie pracy - dr Adam Zienkiewicz

15.15 - 15.30 Przerwa kawowa

15.30 - 17.00 Procedury polubowne w prawie pracy - dr Adam Zienkiewicz

 

27 stycznia 2019 roku (niedziela)

10.00 - 11.30 Procedury polubowne w prawie pracy - dr Adam Zienkiewicz

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 13.15 Procedury polubowne w prawie pracy - dr Adam Zienkiewicz

13.15 – 13.45 Przerwa kawowa

13.45 - 15.15 Ugoda administracyjna w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i mediacja w postępowaniu sądowo – administracyjnym  - mgr Jakub Firlus

15.15 - 15.30 Przerwa kawowa

15.30 - 17.00 Ugoda administracyjna w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i mediacja w postępowaniu sądowo – administracyjnym ​ - mgr Jakub Firlus

17.00-17.15 Przerwa kawowa

17.15 - 18.45 Ugoda administracyjna w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym i mediacja w postępowaniu sądowo – administracyjnym ​ - mgr Jakub Firlus


 

w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019:

Terminy zjazdów w semestrze letnim są następujące:

 • 23 - 24 lutego 2019 roku

  23 lutego 2019 roku (sobota)


   

  09.00 - 10.30 Mediacja w sprawach karnych - mgr Agnieszka Rękas

  10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

  10.45 - 12.15 Mediacja w sprawach karnych - mgr Agnieszka Rękas

  12.15 – 12.45 Przerwa kawowa

  12.45 - 14.15 Mediacja w sprawach karnych - mgr Agnieszka Rękas 

  14:15 - 14:30 Przerwa kawowa  

  14.30 - 16.00 Mediacja w sprawach karnych - mgr Agnieszka Rękas
   

  24 lutego 2019 roku (niedziela)

  10.00 - 11.30 Mediacje rówieśnicze - mgr Błażej Pasiut

  11.30 – 11.45 Przerwa kawowa

  11.45 - 13.15 Mediacje rówieśnicze - mgr Błażej Pasiut

  13.15 – 13.45 Przerwa obiadowa

  13.45 - 15.15 Mediacje rówieśnicze - mgr Błażej Pasiut


   
 • 9 - 10 marca 2019 roku
 • 23 - 24 marca 2019 roku
 • 6 - 7 kwietnia 2019 roku
 • 27 - 28 kwietnia 2019 roku
 • 18 - 19 maja 2019 roku
 • 1- 2 czerwca 2019 roku
 • 22 czerwca 2019 roku

Harmonogram dnia (organizacja zajęć i przerw)

Zajęcia odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:
 • 10:00*-11:30 - pierwsze dwie godziny zajęć
 • 11:30-11:45 - przerwa 15 minutowa
 • 11:45-13:15 - kolejne dwie godziny zajęć
 • 13:15-13:45 - półgodzinna przerwa obiadowa
 • 13:45-15:15 - następne dwie godziny zajęć; koniec zajęć dla wykładu lub warsztatu   sześciogodzinnego 
 • 15:15-15:30 przerwa 15 minutowa
 • 15:00-17:00; ostatnie dwie godziny zajęć; koniec zajęć dla wykładu lub warsztatu ośmiogodzinnego

  *godzina rozpoczęcia może ulec zmianie, co uwzględnione jest w prezentowanych powyżej harmonogramach zjazdów

Uwagi i komentarze

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania koniecznych zmian i poprawek do harmonogramu.